Nie każda informacja nadaje się do tego, aby ją amortyzować

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Przedsiębiorstwo to nie tylko maszyny. To także wartości niematerialne takie jak know-how. Je też możemy rozliczyć w kosztach
Z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474]ustawy o PIT[/link] i [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3EC0892953EAF58605FEE453B6E7CBF6?id=115893]ustawy o CIT[/link] wynika, że know-how to wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinach: przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej.Jak czytamy w komentarzu „Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne” (Unimex 2008, s. 68) pod tym pojęciem rozumie się określoną wiedzę techniczną i technologiczną o poufnym charakterze. Prawa do korzystania z tej wiedzy mogą być przedmiotem obrotu. Można je nabyć np. w drodze zakupu, licencji lub aportu.[b]Know-how powinno się amortyzować. Tylko mniejsze wydatki (nieprzekraczające 3500 zł) można odliczyć od razu.[/b]Z art. 22m ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT i art. 16m ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT wynika, że [b]okres amortyzacji nie może być krótszy niż 60 miesięcy[/b].Trzeba też pamięta...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL