Poradniki

Ważne są ułatwienia w rozliczeniach

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Wpływ na wybór formy opodatkowania może mieć nie tylko obciążenie podatkowe, ale i łatwość w rozliczeniach z fiskusem, która w wypadku ryczałtu jest większa
Jeśli dochody z najmu czy dzierżawy są opodatkowane wedle skali podatkowej, konieczne jest wpłacanie comiesięcznych zaliczek na podatek. Pierwszą zaliczkę w 2010 r. trzeba będzie zapłacić, gdy dochody z tego źródła od początku roku przekroczą 3089 zł. Następne oblicza się w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu z tego źródła osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzednie.
Zaliczkę od dochodów uzyskanych w danym miesiącu płaci się do 20. dnia następnego miesiąca, a za grudzień – w wysokości zaliczki na listopad – do 20 grudnia (w grudniu płaci się więc dwie zaliczki w tej samej wysokości). [wyimek] Korzystający z ryczałtu mają prawo do wszystkich ulg[/wyimek]
Później w zeznaniu rocznym (składanym do 30 kwietnia następnego roku), obejmującym także np. dochody z pracy, umów-zleceń i o dzieło, trzeba wykazać zsumowane przychody z najmu, koszty ich uzyskania, dochody i zapłacone zaliczki. W razie opodatkowania ich w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych można wybrać opłacenie tego ryczałtu w trakcie roku podatkowego nie za okresy miesięczne (do 20. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni), ale kwartalne, tj. za I kwartał do 20 kwietnia, za II kwartał do 20 lipca, za III kwartał do 20 października, a za IV kwartał w osobnym zeznaniu rocznym składanym do 31 stycznia następnego roku. Możliwość rozliczania się za okresy kwartalne będzie się odnosić w 2010 r. tylko do tych, których przychody z najmu nie przekroczyły w 2009 r. równowartości 25 tys. euro (według kursu na 1 października 2009 r. – 4,2228 zł), czyli 105 570 zł (na 2009 r. była to kwota 84 437,50 zł). O wyborze rozliczeń za okresy kwartalne urząd skarbowy musi być powiadomiony do 20 stycznia roku podatkowego. [b]Uwaga, jeśli podatnik nie zgłosi do 20 stycznia 2010 r. rezygnacji z tej formy rozliczeń, a w 2009 r. płacił ryczałt za okresy kwartalne, oznacza to, że ma go nadal płacić w taki sam sposób.[/b] Zasadą jest, że każdy z małżonków rozlicza się osobno i płaci podatek od dochodów z najmu własnego, odrębnego majątku i od przypadającej na niego części majątku wspólnego. Ta zasada obowiązuje zawsze w razie opodatkowania dochodów z najmu wedle skali podatkowej, nawet jeśli małżonkowie składają potem wspólne zeznanie obejmujące również te dochody. Tak też mogą się rozliczać w trakcie roku pary, które wybrały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jednakże mogą zadecydować, że od całości przychodu, i to niezależnie od tego, do którego z nich należy wynajmowany dom, plac itd. (czy do majątku odrębnego czy wspólnego), ryczałt będzie płacił tylko jeden z małżonków. Warunkiem jest: > istnienie między nimi wspólności majątkowej, > złożenie stosownego oświadczenia naczelnikowi urzędu skarbowego. Oświadczenie, w wyniku którego z fiskusem będzie się rozliczał za dany rok tylko jeden z małżonków, musi być złożone na piśmie w urzędzie skarbowym właściwym wedle miejsca ich zamieszkania najpóźniej do 20 stycznia 2010 r. Brak oświadczenia będzie dla urzędu skarbowego oznaczał, że małżonkowie chcą się z przychodu z najmu rozliczać oddzielnie. [ramka][srodtytul]Czytaj też:[/srodtytul] [ul] [li][link=http://www.rp.pl/artykul/8,409068_Ryczalt_korzystniejszy_przy_nizszych_dochodach_.html][srodtytul]Ryczałt bardziej korzystny po Nowym Roku [/srodtytul][/link][/li] [/ul] [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL