Nagroda dla pracownika

www.sxc.hu
[b]W naszej firmie trwają oceny pracowników, które będą brane pod uwagę przy rozdziale nagród. Czy pracodawca ma całkowitą swobodę przy ich przyznawaniu? [/b]– pyta czytelnik.W firmach przełom roku to czas podsumowań, a także przyznawania dodatkowych świadczeń za wyniki w pracy. Właśnie teraz przełożeni – opierając się na całorocznych spostrzeżeniach i ocenie staranności, sumienności oraz zaangażowania pracowników w wykonywane obowiązki – decydują, czy i komu przyznać nagrodę. Warto zatem zwrócić uwagę na charakter nagród przyznawanych przez zatrudniających.Zgodnie z art. 105 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=8302B2C020F52CE39276D4A276020577?id=76037]kodeksu pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94)[/link] zatrudnionym, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań firmy, mogą być przyznawane na...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL