Są dwa sposoby na to, aby odzyskać podatek

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Podatnik ma dwie możliwości, aby odzyskać VAT z faktur od kontrahentów: albo przez zwrot pośredni lub bezpośredni na podstawie ustawy o VAT, albo na podstawie przepisów ordynacji podatkowej dotyczących nadpłaty
Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT podatnikom przysługuje prawo do zwrotu na swój rachunek bankowy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym występującej za dany okres rozliczeniowy lub przeniesienia tej nadwyżki do rozliczenia za następny okres.Maksymalny termin zwrotu wynosi nawet 180 dni od dnia złożenia deklaracji, a termin najkrótszy – 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia. W każdym z tych przypadków organ podatkowy ma prawo przedłużyć termin, jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania. Można co prawda przenieść nadwyżkę na następny okres rozliczeniowy i pomniejszyć o nią wyliczony podatek należny.Sytuacja ta będzie zadowalała jednak tylko tych podatników, u których kumulacja zakupów i dostaw odbywa się w różnych okresach rozliczeniowych (np. przy robotach budowlanych).[srodtytul]Na zapłatę innych należności...[/srodtytul]Możliwość przeznaczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na pokrycie innych zobowiązań podat...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL