Czasem szef ma prawo obniżyć wypłaty

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Pracodawca może w razie kłopotów finansowych postanowić o czasowej zmianie warunków wynagradzania. Musi jednak pamiętać, aby nie działać jednostronnie, czyli bez zgody związków zawodowych lub przedstawicieli pracowników
Nasz czytelnik prowadzący kilkunastoosobową firmę znalazł się w trudnej sytuacji finansowej. Jest zmuszony obniżyć części pracownikom wynagrodzenie na 12 miesięcy.Zwrócił się z pytaniem, [b]czy jeśli tylko część załogi będzie miała niższe pensje, to nie będzie to uznane za przejaw dyskryminacji. [/b]Nie musi się jednak tego obawiać. Takie stanowisko wyraził również [b]Sąd Najwyższy w wyroku z 26 kwietnia 1977 roku (I PRN 40/77). [/b][b]Co więcej, pracodawca może zdecydować, którzy podwładni zostaną objęci zmianami, szczególnie gdy nie chce z określonych obiektywnych powodów wprowadzić jednakowych regulacji dla wszystkich[/b].Jest to zgodne z art. 6 zalecenia Rady Wspólnoty Europejskiej z 31 marca 1992 r. dotyczącego opieki nad dziećmi 92/241/EWG.Zgodnie z nim "zaleca się, aby państwa członkowskie propagowały i zachęcały ze stosownym szacunkiem dla wolności osobistej do większego zaangażowania mężczyzn, aby nastąpił równy podział obow...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL