Otrzymana dotacja nie zawsze zwiększy obrót

www.sxc.hu
Organizacja konferencji przy jednoczesnym otrzymaniu dotacji może powodować komplikacje związane z rozliczeniem VAT, zwłaszcza określeniem podstawy opodatkowania
Otrzymanie dotacji nie jest wymienione wśród czynności, które podlegają opodatkowaniu [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172827]VAT[/link].Dotacja nie jest bowiem sama w sobie płatnością z tytułu dostarczonych towarów czy wykonanych usług, które jako obrót stanowią podstawę opodatkowania.Może ona po spełnieniu pewnych przesłanek, stanowić element podstawy opodatkowania, tylko jeżeli podstawa ta, czyli obrót, a więc kwota należna z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług, w ogóle istnieje. W konsekwencji otrzymana dotacja ma wpływ na rozliczenie VAT pośrednio i pod pewnymi warunkami.Wynika to z brzmienia art. 29 ust. 1 ustawy, określającego podstawę opodatkowania w VAT. Jest nią obrót, czyli kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.Podatnik ma obowiązek powiększyć tę kwotę o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mają...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL