Od niespłaconych należności można skorzystać z ulgi na złe długi

Fotorzepa, MW Michał Walczak
[b]Nasza firma zawarła umowę ubezpieczenia należności. W trakcie roku wystąpiła szkoda ubezpieczeniowa i ubezpieczyciel wypłacił nam 80 proc. należności. Ponieważ wcześniej wykazaliśmy z transakcji sprzedaży przychód należny, to wypłata ubezpieczenia została potraktowana jako zapłata należności. Czy jeśli chodzi o pozostałą część niespłaconej należności (20 proc.), możemy skorzystać z ulgi w VAT na złe długi?[/b]Każdy przedsiębiorca ma prawo do korekty podatku należnego z tytułu nieuiszczonej przez kontrahenta należności (ulga na złe długi), jeśli spełnia wszystkie przewidziane w przepisach warunki.Zgodnie z art. 89a ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172827]ustawy o VAT[/link] podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, pod warunkiem że:- dostarczył towary lub świadczył u...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL