Wypowiedzenie zmieniające czasem także dla związkowca

Fotorzepa, Dominik Pisarek Dominik Pisarek
Stałość zatrudnienia działaczy korzysta z szerokiej ochrony prawnej. Jednak nie w sposób nieograniczony. Pracodawca może bowiem wypowiedzieć im warunki pracy i płacy z przyczyn niedotyczących pracowników
Istotny wyjątek od ochrony działaczy związkowych wynikającej z art. 32 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=162202]ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. DzU z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm.)[/link] zachodzi wówczas, gdy u pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników następują zwolnienia grupowe.[srodtytul]W razie zwolnienia grupowego[/srodtytul]Wskazuje na to treść art. 5 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=169524]ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844 ze zm.; ustawa o zwolnieniach grupowych). [/link]Przepis ten pozwala pracodawcom zastosować wobec działaczy związkowych wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy i płacy. Przedsiębiorca może więc poprzez wypowiedzenie zmieniające zmienić ich warunki pracy, np. proponując im niższe wynagrodzenie.Przy czym w takim przypadku takim osobom tym ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL