Nowe formularze i kody ZUS

Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
Wysyłasz druki ubezpieczeniowe? Jeżeli dotyczą obywateli polskich, to pilnuj, by od stycznia zawierały poprawny numer PESEL. W przeciwnym razie nie zostaną przyjęte
To sygnał dla tych płatników, którzy zapominali wpisać PESEL lub wpisywali go nieprawidłowo. Do końca grudnia powinni zweryfikować kartoteki ubezpieczonych w programie Płatnik pod kątem poprawności tego numeru.[srodtytul]Zmodyfikowane opisy[/srodtytul]A co jeszcze w zakresie ubezpieczeń społecznych przyniesie początek 2010 r.?Przede wszystkim od 1 stycznia wchodzi w życie [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=330525]rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (DzU nr 186, poz. 1444[/link], dalej nowe rozporządzenie).Znajdziemy w nim nowe opisy kodów ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL