Ekonomia

Uwaga na podatki

„Podatkowe aspekty zamknięcia ksiąg rachunkowych” Hanna Kozłowska COSZ
Rzeczpospolita
Publikacja stanowi swego rodzaju przypomnienie o konieczności reasumpcji pewnych zagadnień podatkowych, które mogły w trakcie roku umknąć, a które niosą ze sobą określone ryzyko podatkowe i dlatego warto o nich pamiętać.
Prezentowane zagadnienia ujęto przekrojowo (poprzez podatki dochodowe, VAT), zwracając uwagę na większość czynników ryzyka podatkowego, jakie pojawiają się przy danych zagadnieniach. W książce znalazły się m.in. problemy związane z rozliczaniem różnic kursowych, odsetkami, należnościami wątpliwymi, nieściągalnymi i umorzonymi, momentem zarachowania przychodów i kosztów, odpisami amortyzacyjnymi, odliczeniem podatku zapłaconego za granicą itp.
Autorka wskazuje również na praktyczny wymiar podatkowego zamknięcia roku w świetle ustawy o podatku od towarów i usług, m.in. na odliczanie VAT naliczonego, obowiązek dokonania korekty podatku odliczonego na podstawie proporcji.
[i]„Podatkowe aspekty zamknięcia ksiąg rachunkowych”, Hanna Kozłowska, COSZ [/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL