Praca, emerytury, renty

Trzeba wcześnie iść do lekarza, żeby dostać becikowe

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Ministerstwo Zdrowia nie zgadza się na przesunięcie na późniejszy termin obowiązku pierwszej wizyty, od której zależy prawo do świadczeń z tytułu urodzenia dziecka
[b] Od 1 listopada br. do uzyskania becikowego (jednorazowej zapomogi dla wszystkich oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka) niezbędne jest zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że kobieta pozostawała pod opieką lekarską od dziesiątego tygodnia ciąży. [/b]
Okazało się, że wielu matkom nie udało się dochować tego warunku, przez co tracą prawo do wsparcia. [b]Ministerstwo Pracy wystąpiło o opinię do Ministerstwa Zdrowia, czy można termin pierwszej wizyty ustalić na późniejszy. Ministerstwo Zdrowia jest jednak temu przeciwne[/b].
Zasadniczym celem wprowadzenia tego przepisu jest zmotywowanie kobiet w ciąży do jak najwcześniejszego zgłoszenia się do lekarza lub położnej, a potem do systematycznego zgłaszania się na kolejne badania kontrolne. Dane na temat liczby porad udzielonych kobietom w ciąży do dziesiątego tygodnia ciąży, do 14. tygodnia i powyżej 14. tygodnia wskazują, że zgłaszalność w pierwszym trymestrze kształtuje się na poziomie 40 – 60 proc., w zależności od regionu. Wprowadzona regulacja, wskazująca dziesiąty tydzień, ma umożliwić zaplanowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej w czasie całej ciąży. Z medycznego punktu widzenia nie można bowiem przesunąć terminu pierwszej wizyty ciężarnej u lekarza bądź położnej poza pierwszy trymestr ciąży bez szkody dla prowadzenia opieki medycznej nad kobietą. Oznaczałoby to pozbawienie jej opieki medycznej w tym najważniejszym, pierwszym okresie. Pożądane jest nawet, aby pierwsza wizyta odbyła się między siódmym a ósmym tygodniem ciąży. Ministerstwo Zdrowia przekonuje również, że wizyty nie muszą odbywać się u ginekologa. Może to być także położna podstawowej opieki zdrowotnej, która ma prawo do samodzielnego prowadzenia ciąży fizjologicznej i do dokumentowania tych działań.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL