Orzecznictwo

Droga gminna także z 7 proc. VAT

Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
Do końca 2007 r. wykonawca drogi związanej z obiektami budownictwa mieszkaniowego mógł stosować 7-proc. stawkę VAT. Dotyczy to też drogi gminnej wybudowanej lub wyremontowanej już po powstaniu osiedla
[b] Tak wynika wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 grudnia 2009 r. wydanego w rozszerzonym składzie (sygn. I FPS 8/08). [/b]
NSA uznał za nieuzasadnione stanowisko organów podatkowych, które stwierdziły, że za infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu można uznać wyłącznie drogi wewnętrzne. Nie zgodził się ze stanowiskiem fiskusa, że drogi gminne nie mogą powstać na zasadzie przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, bo są elementem szeroko rozumianego układu komunikacyjnego. Sprawa dotyczyła wykładni art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=6F9F691BD5AAF6342A5DD92759CA6538?id=172827]ustawy o VAT[/link]. Zgodnie z nim w okresie od przystąpienia Polski do UE do 31 grudnia 2007 r. roboty budowlano-montażowe oraz remonty i roboty konserwacyjne związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą opodatkowane są 7-proc. stawką VAT. Sąd podkreślił, że przepis ten nie określa stopnia ani charakteru tego związania.
Istotne jest również to, że art. 146 ust. 3 ustawy o VAT precyzuje, iż przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu rozumie się m.in. urządzenia i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę. Sąd uznał, że [b]nie ma powodu, aby preferencyjną stawkę stosować tylko do dróg budowanych przez deweloperów na ich działkach[/b]. Za taką wykładnią przemawia m.in. art. 75 konstytucji, który stanowi, że władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL