Fundusz nie wypłaci każdego odszkodowania

www.sxc.hu
Spółka jest w stanie upadłości. Zaspokojeniem roszczeń pracowniczych ma się zająć FGŚP. Czy z jego środków wypłacone zostaną wszelkie odszkodowania dla podwładnych?
[b]Nie.[/b] Zaspokojeniu ze środków FGŚP podlegają tylko określone należności, np. wynagrodzenie za pracę.Jeśli chodzi o odszkodowania, to fundusz wypłaci tylko te przewidziane w art. 36[sup]1[/sup] §1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]kodeksu pracy[/link].Zgodnie z nim jeżeli wypowiedzenie bezterminowego angażu następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy, skróęcznego wypowiedzenia do miesiąca. Wtedy pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.[b]Podstawa prawna: [/b][i]– art. 12 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=183265]ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (DzU nr 158, poz. 1121 ze zm.)[/link] [/i]...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL