Bez zmian warunków pracy i płacy

www.sxc.hu
Firma ma przejściowe trudności finansowe. Dlatego chciałbym obniżyć wymiar czasu pracy podwładnych i ubiegać się o dopłaty do ich pensji z FGŚP. Czy muszę złożyć im wypowiedzenia zmieniające ich warunki pracy i płacy?
[b]Nie.[/b] Przy obniżaniu wymiaru czasu pracy na podstawie ustawy antykryzysowej nie stosuje się przepisów kodeksu pracy dotyczących wypowiedzenia zmieniającego.Oznacza to, że pracodawca może zmniejszyć wymiar czasu pracy podwładnych (maksymalnie o pół etatu przez pół roku), jeżeli wprowadzi takie rozwiązanie do układu zbiorowego pracy lub zawrze je w porozumieniu ze związkami zawodowymi.Albo z przedstawicielami pracowników, jeśli w firmie nie działają organizacje związkowe.Przedsiębiorca powinien natomiast wręczyć wypowiedzenia zmieniające, jeśli chce wydłużyć okres rozliczeniowy czasu pracy. Będzie to konieczne, gdy okres rozliczeniowy został wpisany w indywidualną umowę o pracę jako warunek pracy.[b]Podstawa prawna: [/b][i]– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=320785]ustawa z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorcó]...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL