Podatki

Ryczałt zapłacimy tylko od czynszu najmu

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
[b]Wynajmuję mieszkanie za 1 tys. zł czynszu na rachunek bankowy. Z kwoty tej płacę za media. Jeśli się okaże, że musiałem zapłacić więcej, lokator dopłaca mi różnicę. W rzeczywistości najemca, nie czekając na otrzymanie opłaconych rachunków, często do kwoty czynszu dolicza znane mu wcześniej opłaty za media. Jaka kwota podlega w tym wypadku opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych? [/b]
Podstawą opodatkowania jest kwota czynszu określona w umowie. Wpłacone przez najemcę kwoty opłat za media, których ponoszenie zostało zastrzeżone w umowie odrębnie od kwoty czynszu, pozostają obojętne podatkowo. Nie wpływają na wysokość zobowiązania podatkowego. Opłaty te nie mieszczą się w pojęciu „świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń”, o których mowa w art. 6 ust 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, jak również nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie podatnika.
Potwierdziła to [b]Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 3 grudnia 2009 r. (IPPB1/415-804/09-2/MT).[/b] [i][b]Podstawa prawna:[/b] – [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=77426]ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU nr 144, poz. 930 ze zm.)[/link].[/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL