Biznes

E-apteki w stanie zawieszenia

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Nadal nie wiadomo, czy apteki internetowe mogą sprzedawać leki na receptę.
Trwający stan zawieszenia zmusił największą w Polsce aptekę internetową Domzdrowia.pl do umieszczenia na swojej stronie komunikatu o chwilowym wstrzymaniu możliwości zakupu leków na receptę za jej pośrednictwem.
Nadal nie wiadomo, czy apteki internetowe mogą sprzedawać leki na receptę. Trwający stan zawieszenia zmusił największą w Polsce aptekę internetową Domzdrowia.pl do umieszczenia na swojej stronie komunikatu o chwilowym wstrzymaniu możliwości zakupu leków na receptę za jej pośrednictwem. „Wszystkich klientów możemy zapewnić, że zostaną poinformowani, jeśli możliwość zakupu leków na receptę za pośrednictwem strony www.dom zdrowia.pl zostanie przywrócona” - obiecuje apteka. Tyle, że nie sposób przewidzieć, kiedy, i czy w ogóle to nastąpi.
Od jakiegoś czasu sprawa rozbija się o definicję sprzedaży wysyłkowej. Ażeby sprzedaż leków na receptę uznać za wysyłkową, trzeba ją najpierw prawidłowo zdefiniować — orzekły Naczelny Sąd Administracyjny oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpatrzeniu skarg spółki Domzdrowia pl. w Zielonkach pod Krakowem. Spółka zaskarżyła do WSA w Warszawie wydane w 2008 r. decyzje Małopolskiego oraz Głównego Inspektora Farmaceutycznego, nakazujące zaprzestania prowadzenia sprzedaży wysyłkowej na receptę. Ustawa z 2001 r.—Prawo farmaceutyczne dopuszcza (w art. 68 ust. 3) prowadzenie przez apteki i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych, wydawanych bez recepty. Zabroniona jest natomiast sprzedaż wysyłkowa leków na receptę. Zgodnie z definicjami, zawartymi w kodeksie cywilnym oraz w ustawie o VAT, sprzedażą wysyłkową jest dostawa towarów, wysyłanych lub transportowanych przez sprzedającego — stwierdzały decyzje. Apteka prowadziła ją na podstawie pełnomocnictwa, udzielonego przez internet kurierowi, który dostarczał następnie zamówione leki. Zdaniem GIF, udzielenie przez kupującego firmie kurierskiej pełnomocnictwa do nabycia leków na receptę, jest obejściem zakazu zawartego w prawie farmaceutycznym. Spółka bezskutecznie przekonywała, że tego co robi, nie można zakwalifikować jako sprzedaży wysyłkowej. Sprzedaż nie jest dokonywana wysyłkowo,ale w punkcie aptecznym, gdzie następuje realizacja recepty i wydanie leku pełnomocnikowi, który działa na rzecz posiadacza recepty. WSA w Warszawie podzielił jednak ocenę nadzoru farmaceutycznego i oddalił skargę. Sytuację zmienił wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. który wytknął, że ani inspektorzy farmaceutyczni, ani sąd pierwszej instancji nie ustaliły w sposób prawidłowy istoty „sprzedaży wysyłkowej” leków. Wskutek tego przedwcześnie przyjęto, że stosowany przez spółkę model sprzedaży leków na receptę jest niezgodny z prawem farmaceutycznym. Nie wzięto pod uwagę, że przepis kodeksu cywilnego (art. 544 § 1), na który się powołano, nie posługuje się terminem „sprzedaż wysyłkowa” i nie zawiera jego legalnej definicji. Określenie to jako zamienne do terminu „na odległość” zostało także użyte w ustawie z 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Sprawa wróciła więc znów do WSA w Warszawie. Sąd ponownie wysłuchał pełnomocników spółki, którzy oponowali przeciwko uznaniu jej działalności za sprzedaż wysyłkową. Żadne takie ustalenia nie zostały poczynione, a tymczasem spółka musiała zawiesić sprzedaż leków bez recepty, i nie wiadomo, jak długo to potrwa — mówił jej pełnomocnik. — Mamy tu faktycznie do czynienia ze sprzedażą wysyłkową — upierał się przedstawiciel GIF. — Ustawodawca w prawie farmaceutycznym nie dopuszcza sprzedaży wysyłkowej leków na receptę. Podmioty gospodarcze próbują obejść te ograniczenia poprzez różnego rodzaju kruczki prawne. Sąd, związany wyrokiem NSA, uwzględnił tym razem skargę spółki. Uchylając obie zaskarżone decyzje, stwierdził, że nadzór farmaceutyczny będzie musiał podjąć działania nakazane przez NSA. (Sygn. VI SA/Wa 1766/09) Teoretycznie internetowa apteka domzdrowia.pl mogłaby wznowić sprzedaż leków na receptę. W praktyce nadal istnieje perspektywa, że następne będą identyczne, choć może z innym formalnym uzasadnieniem.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL