Ustrój i kompetencje

Rada nie odwoła kierownika USC

Fotorzepa, Robert Gardziński Robert Gardziński
Czy rada gminy może podjąć uchwałę o odwołaniu kierownika urzędu stanu cywilnego? Osoba, którą zamierzamy odwołać, została na to stanowisko powołana na podstawie uchwały rady. Wójt naszej gminy twierdzi, że jako radni nie możemy skutecznie jej odwołać. Czy ma rację?
[b]Tak.[/b] Obowiązujące przepisy nie przyznają radzie gminy żadnych kompetencji związanych z zatrudnianiem kierownika urzędu stanu cywilnego. W konsekwencji rada nie może podjąć skutecznej uchwały ani o powołaniu na to stanowisko, ani też o odwołaniu z niego.
Przepis art. 6 ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego w obowiązującym brzmieniu stanowi, że to wójt, a nie rada, zatrudnia kierownika USC, jak również jego zastępcę. Jest to wyłączna kompetencja organu wykonawczego gminy. W konsekwencji uchwała rady gminy podjęta czy to w sprawie powołania, czy odwołania kierownika urzędu stanu cywilnego będzie musiała zostać uznana przez nadzór prawny wojewody za podjętą bez podstawy prawnej i dodatkowo naruszającą wyłączną kompetencję wójta, co uzasadnia stwierdzenie jej nieważności.
[b]Podstawa prawna:[/b] [i]– art. 6 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=7B72D11F0281D0D639CE0725EDF5BAB8?id=174390]ustawy z 20 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. DzU nr 161, poz. 1688 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL