Jak obliczyć koszty przy zamianie rzeczy i praw

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Ustalenie kosztów uzyskania przychodów z zamiany rzeczy (prawa) nie powinno budzić wątpliwości
Jak w każdym przypadku odpłatnego zbycia jest nim koszt nabycia (wytworzenia) zamienianego dobra (przy zachowaniu wszystkich ograniczeń, tj. uwzględnieniu katalogu kosztów niestanowiących kosztów podatkowych, np. odpisów amortyzacyjnych już dokonanych od zamienianego środka trwałego).Kosztem uzyskania przychodów nie jest jednak wartość rynkowa zamienianej rzeczy (prawa).Problemy pojawiają się przy obliczaniu kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży (lub kolejnej zamiany) rzeczy. Przyjrzyjmy się następującej transakcji:[b]1. [/b]zamiana 1: podatnik zbywa rzecz A w zamian nabywa rzecz B,[b]2. [/b]rozporządzenie (sprzedaż, zamiana 2): podatnik zbywa rzecz B.Ogólna definicja „kosztu poniesionego” jest w tym wypadku ułomna, gdyż nie występuje jednoznaczny koszt nabycia rzeczy B (odpowiednik ceny nabycia przy zakupie). Kosztem tym nie jest historyczna cena nabycia (wytworzenia) rzeczy A.Ten koszt jest kosztem uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodu ze zbycia ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL