Z życia samorządów

Zastaw dla zabezpieczenia wypłaty odszkodowania

Gdy spółka jest zobowiązana do zapłaty bankowi odszkodowania umownego z tytułu przedterminowej spłaty kredytu hipotecznego, a bank ustala zastaw na środkach pieniężnych znajdujących się na jej rachunku bankowym w celu zabezpieczenia swojego roszczenia, takie działanie banku nie pozwala jeszcze na zaliczenie kwoty odszkodowania do kosztów uzyskania przychodu.
Do zarachowania takiego może dojść dopiero po dokonaniu faktycznej zapłaty, czyli wypłacie odszkodowania, chyba że przyszłe zobowiązanie jest określone co do rodzaju i wysokości i jest powiązane z przychodem wygenerowanym w tym samym roku podatkowym. Wtedy już na etapie zastawu takie zaksięgowanie jest prawidłowe. [b]Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny 1 grudnia 2009 r. (II FSK 1093/08).[/b]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL