Sędziowie i sądy

Legislatorzy mają uwagi do ocen sędziów

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Rada Legislacyjna ma kilka poważnych zastrzeżeń do rządowej propozycji zmian w ustawie o ustroju sądów powszechnych.
Wprawdzie projekt zyskał rekomendację do dalszych prac, ale dopiero po uwzględnieniu uwag. A tych jest ponad 20. Zbędne zdaniem rady jest powołanie komisji konkursowej, która ma brać udział w wyłanianiu kandydatów na wakaty sędziowskie.
„Jej powołanie niepotrzebnie generować będzie dodatkowe, niemałe zresztą koszty (diety dla jej członków, obsługa administracyjna itp.)” – pisze rada w opinii. Uważa także, że okresowej kontroli pracy sędziów (przy jej wprowadzeniu upiera się Ministerstwo Sprawiedliwości) powinni dokonywać sędziowie wizytatorzy z innych okręgów (dzięki temu opinia ma być sprawiedliwa). Poważnym zarzutem jest też brak rozporządzeń wykonawczych do projektu, w których pojawić się mają szczegóły np. dotyczące oceny okresowej. „To rażące naruszenie przyzwoitej legislacji i zasad techniki prawodawczej” – ocenia rada.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL