Komercyjne

Gdzie inwestować w nieruchomości komercyjne

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Największe szanse na dobre inwestycje w nieruchomości komercyjne są na Śląsku i na Ścianie Wschodniej - wynika z analizy przygotowanej przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Satus i Biuro Nieruchomości Komercyjnych
Autorzy raportu uważają, że na polskim rynku nieruchomości komercyjnych wciąż drzemią możliwości rozwoju – potwierdzeniem tego jest niski poziom nasycenia powierzchni komercyjnych w stosunku do innych krajów UE. Mimo niekorzystnych wyników w I półroczu 2009 roku rynek nieruchomości komercyjnych powoli zaczyna się odradzać.
- To najlepszy moment, aby być we właściwym czasie i we właściwym miejscu przy inwestowaniu w nieruchomości komercyjne. Dostrzegamy wiele okazji inwestycyjnych, zwłaszcza na Śląsku i na Ścianie Wschodniej. To w tych rejonach, firmy najaktywniej poszukują lokalizacji pod biura, magazyny czy zgłaszają popyt na obecność w ewentualnych regionalnych centrach handlowych – uważa Mariusz Borowiec, prezes TFI SATUS. Klienci, którzy jeszcze na początku roku wstrzymali decyzję o objęciu nowych powierzchni komercyjnych ponownie podejmują rozmowy. Ponadto oczekiwane są wzrosty dynamiki sprzedaży detalicznej w najbliższym czasie, co powinno zachęcić potencjalnych klientów do zajmowania wolnych lokali w galeriach handlowych. Należy się spodziewać również rozwoju rynku biurowego w kolejnych miastach regionalnych oraz migracji najemców ze starych obiektów do biur o wysokim standardzie.
[srodtytul]Magazyny szyte na miarę[/srodtytul] Pozytywne zmiany dostrzegane są także na rynku powierzchni magazynowych. - Pomimo wstrzymania inwestycji spekulacyjnych na rynku nieruchomości magazynowych wzrosło zainteresowanie rynkiem obiektów „build to suit” czyli obiektów „szytych na miarę” realizowanych dla klienta indywidualnego. Znaczny kapitał gotowy do inwestycji nagle zniknął z rynku. Spowodowało to pojawienie się nisz na rynku obiektów komercyjnych i nowych okazji inwestycyjnych dla polskich deweloperów. Pojawiają się inwestycje o bardzo wysokiej stopie zwrotu. Jest to niewątpliwie dobry czas na pozyskanie atrakcyjnych inwestycji – mówi Mirosław Koszany, prezes zarządu Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. [srodtytul]Problem Śląska może być jego atutem [/srodtytul] Aglomeracja Górnośląska dysponuje znaczącymi zasobami obszarów inwestycyjnych, do których należy zaliczyć przede wszystkim tereny poprzemysłowe. Zdaniem autorów analizy wzrasta zapotrzebowanie inwestorów na postindustrialne lokalizacje i należy się spodziewać znaczącego wzrostu zainteresowania tymi nieruchomościami w przyszłości. Przemawiają za tym następujące czynniki: optymalna lokalizacja dla nieruchomości przeznaczonych na cele komercyjne, rozwinięta infrastruktura techniczna oraz komunikacyjna, korzystne warunki zagospodarowania, potencjał unikatowej poindustrialnej architektury. [srodtytul]Z biura na lotnisko[/srodtytul] Zainteresowanie Śląskim rynkiem powierzchni biurowych wyraźnie wzrosło w ciągu ostatnich dwóch lat. Tym, co przyciąga najemców do Katowic i jego najbliższego sąsiedztwa jest dobra infrastruktura komunikacyjna, połączenia lotnicze z innymi miastami europejskimi oraz potencjał siły roboczej aglomeracji katowickiej. Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Katowicach wynoszą ok. 220 000 m2. - Warto budować biurowce na obszarze aglomeracji górnośląskiej ponieważ wskaźnik dostępnej powierzchni w przeliczeniu na 1000 mieszkańców jest wciąż bardzo niski w porównaniu do innych lokalizacji w Polsce - twierdzą autorzy analizy. - Rynek śląski z pewnością ma duży potencjał. Niestety, kryzys wstrzymał na pewien czas procesy inwestycyjne w regionie. Widać już jednak pewne oznaki ożywienia. Przed spadkiem koniunktury rynek polski, a w szczególności aglomeracja śląska była jednym z atrakcyjniejszych inwestycyjnie polskich regionów. Teraz kiedy Polska radzi sobie z problemami zwolnienia gospodarczego wyjątkowo dobrze w porównaniu z innymi krajami Europy Płd Wsch ma szansę przyciągnąć nowych inwestorów, którzy z pewnością wezmą pod uwagę walory inwestycyjne Śląska. [srodtytul]Kto inwestuje na Ścianie Wschodniej[/srodtytul] Podkarpacie jest regionem coraz chętniej wybieranym przez poważnych inwestorów a na znaczące przyspieszenie tego procesu będzie można liczyć po zrealizowaniu planowanych inwestycji drogowych, kolejowych. Nowe firmy sukcesywnie inwestują w regionie. Przykładem jest firma BorgWarner, która w czerwcu 2009 roku otworzyła swoją fabrykę w Jasionce pod Rzeszowem. Firma wybrała właśnie Podkarpacie spośród 12 rozważanych lokalizacji w różnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Obecność takich marek jak BorgWarner, MTU, Kirchhoff, Sikorsky, Goodrich Aerospace, BRW nie jest przypadkowa. Firmy te dostrzegły duży potencjał drzemiący w regionie wspierany przez przychylność lokalnych władz, instytucji wraz z zapleczem wykwalifikowanych kadr. [srodtytul]Trasa A4 szansą dla regionu[/srodtytul] Jeżeli chodzi o rynek nieruchomości komercyjnych – w szczególności magazynowych - to wydaje się, że rejon Polsko południowo-wschodniej ma bardzo dobre perspektywy rozwoju. Ośrodki regionalne na obszarze Polski centralnej oraz zachodniej powoli ulegają nasyceniu i wielce prawdopodobne jest, że wraz z postępującym rozwojem infrastruktury w najbliższych latach pierwsze nowoczesne magazyny na terenie Polski wschodniej w końcu zaczną być budowane. Na pewno do przyspieszenia tego procesu przyczynią się organizowane przez Polskę i Ukrainę Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w roku 2012. Ponadto należy się spodziewać, że w najbliższych 4 latach powstanie wiele obiektów logistycznych, wzdłuż trasy A4, która ma być pomostem komunikacyjnym pomiędzy Ukrainą a Polską. Firm inwestujących w Polsce wciąż przybywa, a magazynów, które zapewniałyby im obsługę na wysokim poziomie nadal na wschodzie brakuje. Dlatego istnieją duże możliwości dla deweloperów budujących średniej wielkości magazyny zapewniających obsługę logistyczną na rynkach lokalnych. Więksi deweloperzy raczej będą chcieli ulokować swoje obiekty w przygranicznych lokalizacjach gdzie mogą się skupić na budowie dużych centrów przeładunkowo - magazynowych obsługujących również rynki wschodnie. Obecnie szczególnie widoczne są braki w zakresie dostępności infrastruktury komunikacyjnej, technicznej, dostępności gruntów inwestycyjnych. Wpłynęło to niekorzystnie na zainteresowanie inwestorów zagranicznych poszukujących lokalizacji pod nowe inwestycje. Dysproporcje te jednak z biegiem czasu będą zanikać. Mają do tego doprowadzić inicjatywy komórek rządowych takich jak Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, która mocno zaangażowała się w projekt „Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej”. Celem tego projektu są długoterminowe i spójne działania komunikacyjne, których rezultatem będzie systematyczny wzrost konkurencyjności gospodarczej i atrakcyjności obszaru, tzn. firm, produktów, usług, kapitału, miast, miejsc.
Źródło: Rzeczpospolita OnLine

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL