Z niezdolnym do pracy rozstaniesz się po diagnozie medyka

www.sxc.hu
Jeżeli z badania lekarskiego wynika, że zatrudniony nie może wykonywać zadań na dotychczasowym stanowisku, pracodawcy nie wolno go do nich dopuścić
[b]– Pracownik przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym sześć miesięcy. Czy jeśli po badaniach kontrolnych okaże się, że jest niezdolny do pracy, mogę go zwolnić? Jeśli tak, to w jakim trybie?[/b] – pyta czytelnik.Pracownik, który pobiera świadczenie rehabilitacyjne po długotrwałej, nieprzerwanej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, jest chroniony przed zwolnieniem z firmy przez pierwsze trzy miesiące otrzymywania tego świadczenia (jako miesiąc przyjmuje się 30 dni).Dotyczy to jednak tylko osoby, która była zatrudniona u tego pracodawcy co najmniej sześć miesięcy lub jeżeli niezdolność do zajęć została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową. Po upływie tych trzech miesięcy szef może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika w trybie art. 53 § 1 pkt 1b [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]kodeksu pracy[/link].[srodtytul]Przełożony decy...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL