Pieniądze dla załogi to najlepszy prezent od pracodawcy na Gwiazdkę

Rzeczpospolita
Jeśli chcesz obdarować podwładnych na Boże Narodzenie, wybierz najkorzystniejszą opcję dla nich i siebie. Taką, by oni nie zapłacili od tych świadczeń podatków i składek, a twoja firma mogła je wrzucić w koszty uzyskania przychodów
Nie ma generalnego zwolnienia świątecznych bonusów dla pracownika od danin publicznych. Wszystko, co mu dajemy w gotówce lub w formie rzeczowej, stanowi dla niego przychód opodatkowany i oskładkowany.Od niektórych świadczeń nie trzeba odprowadzić zaliczek na podatek i składek ZUS, ale przywileje takie są limitowane.[srodtytul]Bez należności dla ZUS…[/srodtytul]Składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne nie płacimy od świadczeń na rzecz pracowników finansowanych:- ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs) – bez ograniczenia ich wartości,- z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe na podstawie układu zbiorowego pracy przez zakład, który nie tworzy zfśs – do wysokości ustawowego odpisu podstawowego na zfśs za zatrudnionego w normalnych warunkach, czyli w 2009 r. do 1000,04 zł na jednego pracownika; chodzi o pracodawców większych, którzy zrezygnowali z tworzenia zfśs, jak i angażujących...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL