Akty prawne

Prezydent podpisał 8 grudnia 2009

[b]W ostatnich dniach prezydent RP podpisał ustawy:[/b]
- z 25 czerwca o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (ustawa po wyroku Trybunału Konstytucyjnego) – wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, - z 19 listopada o zmianie ustawy o wyborze prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw – wejdzie w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia,
- z 20 listopada o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów – wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, - z 19 listopada o zmianie ustawy – Karta nauczyciela – wejdzie w życie z dniem ogłoszenia, - z 23 października o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów – wejdzie w życie 1 stycznia 2010 r., - z 19 listopada o zmianie ustawy o wyborze prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta – wejdzie w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia, - z 20 listopada o zmianie ustawy o nasiennictwie – wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, - z 20 listopada o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – wejdzie w życie 1 stycznia 2010 r.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL