Prokuratorzy

Czy można być jednocześnie prokuratorem i radcą prawnym?

Fotorzepa, Magdalena Jodłowska
Czy czynny prokurator może być jednocześnie radcą prawnym urzędu gminy imiasta?
[b]Nie.[/b] [b]Prokurator nie może być zatrudniony w urzędzie na stanowisku radcy prawnego.[/b]
Prokurator nie może bowiem podejmować dodatkowego zatrudnienia, z wyjątkiem zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym w łącznym wymiarze nieprzekraczającym pełnego wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach, jeżeli wykonywanie tego zatrudnienia nie przeszkadza w pełnieniu obowiązków prokuratora (art. 49 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C908E48F670E0951D183EA1544244E18?id=255114&tresc=1&wid=332783#R.4.]ustawy z 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, ze zm.[/link]). Podjęcie pracy w zawodzie prokuratora przez radcę prawnego uniemożliwia także art. 26[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=9C3EF956D60131B14BD934ECD2C901D8?id=166508] ustawy o radcach prawnych z 6 lipca 1982 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, ze zm.)[/link]. Zgodnie z tym przepisem osoby, które wykonują zawód sędziego, prokuratora, notariusza, komornika, asesora sądowego, prokuratorskiego i notarialnego bądź odbywają aplikację sądową, prokuratorską lub notarialną, nie mogą jednocześnie zostać wpisane na listę radców prawnych ani wykonywać zawodu radcy prawnego.
[i]Czytaj więcej w naszych serwisach: [link=http://www.rp.pl/temat/61231.html] rp.pl » Prawnicy, doradcy i biegli » Prokuratorzy [/link], [link=http://www.rp.pl/temat/55761.html] rp.pl » Prawnicy, doradcy i biegli » Radcowie prawni [/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita OnLine

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL