Ekonomia

Ostrzeżenie dla krajów bałtyckich

Agencja ratingowa Fitch ostrzegła, że ratingi krajów bałtyckich mogą być obniżone z uwagi na przedłużającą się recesję, obawy o niestabilność polityczną wynikającą z dużej skali cięć budżetowych, szybkość pogarszania się jakości aktywów banków, jak i ryzyko dewaluacji łotewskiego łata
Fitch wskazał także na pogarszającą się kondycję finansów publicznych Łotwy i Litwy. Estonia, mimo że wyróżnia się pozytywnie na tle regionu, również może mieć problemy. Według Fitch, nie wiadomo, jak przy staraniu się o wejście do strefy euro Bruksela oceni stabilność cen w tamtejszej gospodarce z uwagi na okresy występowania deflacji.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL