Kadry

Kogo nie ma w spisie, ten nie dostanie pomostówki

www.sxc.hu
Pominięty w ewidencji pracujących w szczególnych warunkach lub charakterze może poskarżyć się Inspekcji Pracy. Ale dopiero w przyszłym roku
Od 1 stycznia 2010 r. pracodawcy zaczną odprowadzać nowe składki – na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP).
[srodtytul]Decyzja pracodawcy[/srodtytul] W tym celu, zgodnie z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A43FFD54ABEE266ABCBF266567192D11?id=294728]ustawą z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (DzU nr 237, poz. 1356)[/link], [b]od przyszłego roku płatnik musi prowadzić wykaz stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub charakterze, oraz ewidencję pracowników je wykonujących, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na FEP.[/b] O wpisaniu do ewidencji pracownika należy poinformować.
Czas na przygotowanie wykazu mija z końcem tego roku. Niektóre firmy już się z tym uporały. „W naszym zakładzie został powołany zespół do opracowania wykazu stanowisk pracy, który nie zakwalifikował pracy przy obsłudze kotłów parowych jako wykonywanej w szczególnych warunkach. Chcieliśmy się odwołać, ale nie mamy do kogo. Nowe przepisy pozwalają pracodawcy o wszystkim zdecydować samodzielnie. Te same stanowiska w jednym zakładzie są umieszczane w wykazie, a w innym nie. W rezultacie niektórzy pracownicy dopiero za jakiś czas zorientują się, że będą pracować do 65. roku życia, a nie do 60.” – pisze Jan S., związkowiec z Dąbrowy Górniczej. Rzeczywiście. Na skargę jest jeszcze zbyt wcześnie. Co prawda [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=56F0A461B9D7233E50DBA93DB78AD9BA?id=294728]ustawa o emeryturach pomostowych[/link] w art. 41 ust. 6 przewiduje, że [b]pominięci w ewidencji pracownicy mogą zaskarżyć wyniki kwalifikacji do Państwowej Inspekcji Pracy, ale przepis ten wchodzi w życie dopiero 1 stycznia 2010 r. Do tego czasu niezadowolony podwładny nie ma podstawy, aby podjąć prawne kroki zmierzające do uznania jego pracy za wykonywaną w szczególnych warunkach lub charakterze.[/b] [srodtytul]Kontrola inspekcji[/srodtytul] [b]Sygnały o wątpliwościach związanych z tworzeniem wykazów napływają do Państwowej Inspekcji Pracy. [/b] – Pracodawcy pytają o tworzenie wykazów, a w szczególności o kwalifikowanie niektórych prac, np. w zawodach medycznych. Pracownicy zgłaszają się rzadziej i na razie mogą liczyć tylko na poradę, ale nie na skontrolowanie wykazu – wyjaśnia Agata Kostyk-Lewandowska, rzecznik Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. Podwładni muszą zaczekać. – Skargi od pracowników będziemy przyjmować od stycznia 2010 r. W takim wypadku inspektor przeprowadzi kontrolę w zakładzie pod kątem zakwalifikowania pracy danej osoby jako wykonywanej w szczególnych warunkach lub charakterze i wyda w tej sprawie decyzję – tłumaczy Łukasz Śmierciak, rzecznik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu. [b]Inspekcja będzie więc mogła nakazać pracodawcy umieszczenie w ewidencji osób zatrudnionych u niego wykonujących prace w szczególnych warunkach lub charakterze. Zainteresowany, ale także jego przełożony, będą się mogli odwołać od decyzji – najpierw do okręgowego inspektora pracy, a potem do sądu administracyjnego.[/b] – Pracownicy mało się interesują tworzeniem wykazów i ewidencji, co być może wynika z małej wiedzy na temat obowiązków wynikających z ustawy o emeryturach pomostowych. Nie mają świadomości, że pominięcie ich stanowiska w wykazie skutkuje tym, że w przyszłości nie będą mieć szansy na uzyskanie emerytury pomostowej – mówi Jolanta Zedlewska, rzecznik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. [ramka] [b]Komentuje Magdalena Janczewska[/b], | [i]ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich[/i] Docierają do nas sygnały o kłopotach z utworzeniem wykazów stanowisk, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub charakterze. Zdaniem pracodawców przepisy pozwalają na dużą dowolność interpretacyjną, a brakuje jasnych wskazówek, jak te wykazy sporządzić. Wiosną wystąpiliśmy o wytyczne do Państwowej Inspekcji Pracy, ale do dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi. W rezultacie część pracodawców zawęża wykazy, bo wyniki kwalifikacji prac przekładają się na konkretne koszty w postaci składki na FEP. Inni zaś poszerzają wykazy, bojąc się skutków ewentualnych kontroli i konieczności wstecznego opłacania składek z odsetkami i dodatkową opłatą. [/ramka] [i]Masz pytanie, wyślij e-mail do autorki [mail=m.januszewska@rp.pl]m.januszewska@rp.pl[/mail][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL