Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 201 z 30 listopada 2009

[b]Ustawa (poz. 1540)[/b] z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
[b]Ustawa (poz. 1541)[/b] z 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne [b]Ustawa (poz. 1542)[/b] z 23 października 2009 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
[b]Rozporządzenie ministra finansów (poz. 1543)[/b] z 26 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług [b]Rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi (poz. 1544 – 1545)[/b]: – z 24 listopada zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – z 27 listopada zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłacania dopłaty krajowej oraz szczegółowego zakresu kontroli wykorzystania tej dopłaty [b]Rozporządzenie ministra sprawiedliwości (poz. 1546)[/b] z 26 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=332791]Dz.U. nr 201[/link]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL