Akty prawne

Obowiązują od 7 grudnia 2009

[srodtytul]DZIEŃ PAMIĘCI[/srodtytul]
- Ustawa z 9 października o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333892]DzU nr 206, poz. 1588[/link]) [srodtytul]ZAMÓWIENIA PUBLICZNE[/srodtytul]
- Art. 1 pkt 5 i art. 3 ust. 2 ustawy z 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333883]DzU nr 206, poz. 1591[/link]). Przepisy dotyczą zasad obowiązujących przy wyjaśnianiu treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia [srodtytul]RYBOŁÓWSTWO[/srodtytul] - Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 3 grudnia w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2010 r. ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333880]DzU nr 206, poz. 1594[/link])
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL