W Kopenhadze musi nam się udać

fot: Filipe Arajo
AFP
Pozostało już kilka dni do grudniowej konferencji ONZ w Kopenhadze, w czasie której świat musi zawrzeć porozumienie na temat zmian klimatycznych.
Skala ryzyka, potrzeba pilnych działań oraz globalny charakter problemów czynią tę konferencję najważniejszym spotkaniem międzynarodowym od czasów drugiej wojny światowej. Członkowie Unii Europejskiej muszą koniecznie nalegać na osiągnięcie mocnego porozumienia.Dowody naukowe jasno wskazują na to, że emisje dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych powodują ocieplanie się planety i zmiany klimatyczne. Jeśli emisje będą w dalszym ciągu wzrastać w tym samym tempie co obecnie, to średnia temperatura na świecie zwiększy się do poziomów niespotykanych na Ziemi od dziesiątków milionów lat. Klimat stanie się bardziej nieprzyjazny, częściej będą występować fale upałów, susze i powodzie, a życie setek milionów mieszkańców Europy i innych kontynentów ulegnie poważnemu zakłóceniu. Setki milionów ludzi będzie musiało zmienić miejsce zamieszkania: powstanie duże prawdopodobieństwo poważnych i rozległych konfliktów w skali globalnej.Choć w dalszy...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL