Poradniki

Reaktywacja ulgi dla inwestujących we własne lokum

Rzeczpospolita OnLine
Nie musimy oddawać 19 procent dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości nabytej po 1 stycznia 2009 r., jeśli pieniądze z tej transakcji przeznaczymy na własne cele mieszkaniowe
Cele, na które trzeba wydać pieniądze dla uwolnienia się od tej daniny, są podobne jak przy zwolnieniu z podatku od sprzedaży nieruchomości nabytych przed 2007 rokiem (>> [link=http://www.rp.pl/artykul/401410_Zainwestujesz_w_dach_nad_glowe__nie_dzielisz_sie_z_fiskusem.html]"Zainwestujesz w dach nad głowę, nie dzielisz się z fiskusem"[/link]). Nieco więcej czasu jest natomiast na wydanie tych kwot, bo dwa lata, ale liczone od końca roku, w którym doszło do sprzedaży (przy starej uldze od daty sprzedaży).
[srodtytul]Wydałeś część,ulga tylko w części[/srodtytul] Formuła nowej ulgi jest następująca.
W razie wydania wszystkich pieniędzy ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe nie zapłaci się żadnego podatku. Gdy wydatkowana zostanie tylko część, zwolniona jest część dochodu ze sprzedaży (odpłatnego zbycia) w wysokości odpowiadającej iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków na własne cele mieszkaniowe w przychodzie, czyli cenie ustalonej w umowie, pomniejszonej o ewentualne koszty transakcji (np. prowizję pośrednika). Mówiąc prościej: zwolnienie polega na wyłączeniu z opodatkowania tej części dochodu, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na cele mieszkaniowe w przychodzie ze sprzedaży. [ramka][b]Przykład[/b] Pani Kowalska kupiła w 2009 r. mieszkanie za 150 tys. zł. W 2010 r. sprzeda je za 200 tys. zł, nie inwestując w nie i nie ponosząc żadnych kosztów samej transakcji. Jej przychód wyniesie więc 200 tys. zł, koszty jego uzyskania 150 tys. zł, a dochód 50 tys. zł. Pani Kowalska w 2011 r. kupi w innej miejscowości inne mieszkanie, wydając na nie 180 tys. zł. Dochód zwolniony z podatku wyniesie zatem 45 tys. zł (50 tys. zł x 180 tys. : 200 tys. zł). Pani Kowalska uzyska więc dochód do opodatkowania w wysokości 5 tys. zł, którym podzieli się z fiskusem, oddając mu 19 proc., czyli 950 zł (5 tys. zł x 19 proc.).[/ramka] [srodtytul]Na jakie cele [/srodtytul] Cele, na które można wydać pieniądze ze sprzedaży, by skorzystać ze zwolnienia, są praktycznie takie same jak przy starej uldze na inwestycje mieszkaniowe. Zasadnicza różnica jest taka, że pieniądze te inwestować można w domy, mieszkania, grunty budowlane nie tylko położne w Polsce, ale także we wszystkich innych krajach Unii Europejskiej, a ponadto w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegii, Liechtensteinie) oraz w Szwajcarii. Musi być jednak podstawa prawna w ustawie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z danym państwem, która pozwoli polskiemu fiskusowi na uzyskanie informacji podatkowej o tych wydatkach. Różnica, która może być istotna, to możliwość nabycia także gruntu, udziału w gruncie oraz prawa użytkowania wieczystego i udziału w nim nieprzeznaczonych pod budynek mieszkalny, jeśli grunt uzyska takie przeznaczenie w ciągu dwóch lat licząc od końca roku, w którym doszło do sprzedaży. Poza tym odsyłam do wyliczenia celów mieszkaniowych zamieszczonego na str4, a także do uwag zamieszczonych w podtytułach: „Kiedy sprzedać, kiedy kupić” (str. 4) i „urząd może sprawdzać” (str. 5). Warunki ulgi będą spełnione, jeśli sprzedasz nieruchomość należącą do twego majątku osobistego, a w zamian kupisz nieruchomość, np. działkę, dom, która wejście do majątku wspólnego twojego i małżonka. [srodtytul]Spłata kredytu refinansowego [/srodtytul] Znacznie korzystniejsze niż przy starej uldze są warunki korzystania z tego zwolnienia z racji spłaty kredytu mieszkaniowego lub pożyczki mieszkaniowej. Przy tym chodzi o kredyty i pożyczki zaciągnięte w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w każdym z państw UE lub EOG albo w Szwajcarii. Okres, jaki upłynął między zaciągnięciem kredytu lub pożyczki a sprzedażą mieszkania, nie jest istotny; mogły być zaciągnięte także przed uzyskaniem przychodu ze sprzedaży i na spłatę kredytu zaciągniętego przed sprzedażą. Jednak pieniądze trzeba wydać na spłatę w ciągu dwóch lat od końca roku w którym doszło do sprzedaży. Uwalnia od 19-procentowego podatku wydanie pieniędzy ze sprzedaży na spłatę kredytu (pożyczki) zaciągniętego na te same dobra, których nabycie uprawnia do tego zwolnienia. Liczy się – co ważne – spłata kredytu wraz z odsetkami zaciągniętego przed sprzedażą, jak i kredytu zaciągniętego na spłatę tego kredytu (wraz z odsetkami), a także kolejnych kredytów zaciągniętych na spłatę tych kredytów. [wyimek]Dwuletni termin wydatkowania pieniędzy na własne cele mieszkaniowe liczymy od końca roku, w którym sprzedaliśmy nieruchomość[/wyimek] Słowem zwolnienie dotyczy także kredytu refinansowego zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego i wcześniejszych kredytów refinansowych. Zwolnienie nie obejmuje tej części spłaty, którą podatnik uwzględnił, korzystając z ulgi podatkowej w podatku dochodowym (chodzi o ulgę odsetkową). Nie są wydatkami na własne cele mieszkaniowe, w rozumieniu przepisów o nowym (czy raczej reaktywowanym) zwolnieniu, wydatki poniesione na ogólną infrastrukturę, z której korzystają również inni inwestorzy, chociażby była ona niezbędna także dla domu budowanego przez osobę, która chce uniknąć płacenia 19- proc. podatku od sprzedaży. Tak więc nie liczą się koszty budowy gazociągu dosyłowego do całego osiedla, na którym znajduje się dom, i koszty kanalizacji a ponadto wydatki na ogrodzenie działki, budowę na zewnątrz i w jej obrębie chodnika do drzwi domu, wjazdu do garażu itp. [ramka][b]Korekta i dopłata [/b] W razie niedotrzymania warunków zwolnienia dla inwestujących we własne cele mieszkaniowe będziesz musiał złożyć korektę zeznania obejmującego dochody ze sprzedaży i zapłacić należny podatek z odsetkami za zwłokę, naliczonymi od 1 maja następnego roku. [/ramka] [ramka][srodtytul]Czytaj też: [ul] [ul][li] [link=http://www.rp.pl/artykul/401346.html]Podatek przy sprzedaży w trzech wersjach[/link] [/li][/ul] [ul][li] [link=http://www.rp.pl/artykul/401407_Aby_uniknac_daniny_zawsze_wystarczy_piec_lat.html]Aby uniknąć daniny zawsze wystarczy pięć lat[/link] [/li][/ul] [ul][li] [link=http://www.rp.pl/artykul/401408_Zwolnienie_bez_wzgledu_na_date_nabycia.html]Zwolnienie bez względu na datę nabycia[/link] [/li][/ul] [ul][li] [link=http://www.rp.pl/artykul/401409_Kupiles_przed_2007_rokiem__oddasz_10_procent_przychodu.html]Kupiłeś przed 2007 rokiem, oddasz 10 procent przychodu[/link] [/li][/ul] [ul][li] [link=http://www.rp.pl/artykul/401410_Zainwestujesz_w_dach_nad_glowe__nie_dzielisz_sie_z_fiskusem.html]Zainwestujesz w dach nad głowę, nie dzielisz się z fiskusem[/link] [/li][/ul] [ul][li] [link=http://www.rp.pl/artykul/401413_19_proc__podatek_od_zysku.html]19-proc. podatek od zysku[/link] [/li][/ul] [ul][li] [link=http://www.rp.pl/artykul/401415_Z_obowiazku_wobec_fiskusa_uwolni_meldunek.html]Z obowiązku wobec fiskusa uwolni meldunek[/link] [/li][/ul] [ul][li] [link=http://www.rp.pl/artykul/401424_Kupujac_na_rynku_wtornym__zaplacisz_PCC.html]Kupując na rynku wtórnym, zapłacisz PCC[/link] [/li][/ul] [ul][li] [link=http://www.rp.pl/artykul/401365,401425_Ile_zaplacimy_za_akt_notarialny_i_wpis_do_ksiegi_wieczystej.html]Ile zapłacimy za akt notarialny i wpis do księgi wieczystej[/link] [/li][/ul] [/ul] [/srodtytul] [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL