Instalujesz kamery, lepiej powiedz o tym zatrudnionym

www.sxc.hu
Pracodawcy, obawiając się o swoje mienie, starają się zabezpieczyć je przed kradzieżami. O te podejrzewają nie tylko osoby postronne, ale i podwładnych. Jeśli decydują się na monitoring, to często także w miejscach, do których z reguły dostęp mają jedynie pracownicy
Na kradzież narażone są nie tylko towary, ale także informacje, programy, strategie, bazy danych, kontakty czy klienci firm.Jak pracodawca może się bronić przed stratami?Czy instalowanie kamer w budynku albo w razie zagrożenia przeszukanie podejrzanego jest zgodne z prawem?[srodtytul]Dobra osobiste[/srodtytul]Monitoring pracownika jest o tyle problematyczny, że dotyczy sfery jego prywatności. Nie ma też przepisów prawnych, które wprost regulowałyby to zagadnienie. [b]Pracodawca ma natomiast obowiązek szanować godność i inne dobra osobiste pracownika.[/b]Taki nakaz wynika z art. 11 [sup]1[/sup] [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]kodeksu pracy[/link]. Katalog, ale nie definicję, dóbr osobistych zawiera natomiast [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=86F27ADE2102E1D67842E76D535F1BD1?id=70928]kodeks cywilny[/link].Zgodnie z jego art. 23 są to w szczególności:zdrowie, wolność, cześć, sw...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL