Niekorzystnego oświadczenia nie uchyli późniejsza zmiana

Pracownica, która w momencie składania odmowy przyjęcia nowych warunków pracy nie była w ciąży, nie może powoływać się na błąd swojej decyzji w tej sprawie
Taki wniosek płynie z [b]wyroku Sądu Najwyższego z 16 czerwca 2009 r. (I PK 17/09).[/b]Analizowana przez sąd sprawa dotyczyła pracownicy, która 13 grudnia 2006 r. otrzymała od swojego pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę w zakresie dotyczącym miejsca wykonywania pracy.Taka zmiana związana była z przeniesieniem od 1 kwietnia 2007 r. części działalności spółki do nowego magazynu.Kobieta nie przystała na nowe warunki. W związku z tym 7 lutego 2007 r. złożyła oświadczenie o odmowie ich przyjęcia. A takie zachowanie, zgodnie z art. 42 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]kodeksu pracy[/link], było jednoznaczne z wyrażeniem dorozumianej zgody na rozwiązanie umowy o pracę. W tym przypadku datą rozwiązania był 31 marca 2007 r.[srodtytul]Nie wszystko można cofnąć[/srodtytul]Jednak to nie zakończyło sprawy. A to dlatego, że pismem z 13 sierpnia 2007 r. pracownica wniosła o cofnięcie wypowiedzenia warunk...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL