Zajęcia za kratkami zwiększą staż

www.sxc.hu
Czy okres wykonywania przez więźnia zatrudnienia wlicza się do stażu pracy?
Tak. Kwestia ta została bowiem uregulowana w art. 128 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=251104AD72D069C4FBD4F13DAAC4AFD8?id=75003]kodeksu karnego wykonawczego[/link] (dalej k.k.w.). Przepis ten stanowi, że okresy wykonywania przez skazanego odpłatnego zatrudnienia wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.Od zasady tej są jednak wyjątki. Dotyczą one w szczególności:- okresów wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych (art. 128 § 1 k.k.w.),- sytuacji, w której w myśl przepisów prawa lub postanowień układu zbiorowego pracy do stażu pracy wlicza się tylko okresy zatrudnienia w danym zakładzie pracy, w określonej branży albo wykonywanej na określonych stanowiskach lub w szczególnych warunkach (art. 128 § 2 k.k.w.).Ponadto czasu wykonywania przez osobę skazaną odpłatnego zatrudnienia nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego lub innego świadczenia przysłu...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL