Resort pracy określa, jak liczyć pensję za czas wypoczynku

www.sxc.hu
Objęci przestojem ekonomicznym nie stracą na wynagrodzeniu i ekwiwalencie urlopowym, bo do ich podstawy wliczamy pobory z angażu. Nie ma znaczenia, że zastąpiono je świadczeniami z pakietu antykryzysowego
W gorszej sytuacji są osoby, którym na podstawie pakietu obniżono wymiar czasu pracy i pensje. W ich przypadku wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop liczymy na podstawie poborów faktycznie wypłacanych.Tak wynika ze [link=http://www.rp.pl/artykul/400344.html]stanowiska Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 27 listopada 2009 R. w sprawie liczenia wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop w razie stosowania przepisów pakietu antykryzysowego [/link].Pisaliśmy nie raz ("[link=http://www.rp.pl/artykul/56558,399789_Z_placy_urlopowej_wylaczamy_doplaty_do_minimum.html]Z płacy urlopowej wyłączamy dopłaty[/link]", [link=http://www.rp.pl/artykul/56558,390866_Kto_straci_na_obliczaniu_pensji_urlopowej_.html], "Niektórzy stracą na zmianie reguł obliczania pensji urlopowej[/link]"), że od 3 listopada br. przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu urlopowego nie uwzględnia się należności przysługujących pracownikowi zgodnie z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=320...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL