Zasiłek rehabilitacyjny dla przewlekle chorego

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Jeśli absencja spowodowana złym stanem zdrowia się przedłuża, ubezpieczony, którego leczenie daje szansę na w miarę szybki powrót do pracy, może liczyć na świadczenie rehabilitacyjne
Będzie je otrzymywał ten, kto po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy.Świadczenie przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, ale nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.Takie wymogi stawia przed ubezpieczonymi art. 18 ust. 11 i ust. 2 [link=V]ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.). [/link]Ile pieniędzy dostanie uprawniony?Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego to 90 proc. wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy. Natomiast 75 proc. tej podstawy przysługuje za pozostały okres. Natomiast jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży, to kobieta otrzyma 100 proc. tej podstawy.Przy czym [b]dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podstawa wymiaru zasiłku cho...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL