Podatek w tym kraju, w którym ma siedzibę usługobiorca

www.sxc.hu
Od przyszłego roku, gdy usługi będą świadczone między przedsiębiorcami, zasadą będzie ich opodatkowanie w kraju siedziby usługobiorcy. Od tej reguły przewidziano liczne wyjątki
Gdy usługi świadczone są pomiędzy kontrahentami z różnych krajów, konieczne jest ustalenie państwa, w którym będą opodatkowane. W związku z tym miejsce świadczenia jest podstawowym elementem konstrukcyjnym wspólnotowego systemu podatku od wartości dodanej.[srodtytul]Jak jest[/srodtytul]Obecnie obowiązujące przepisy uzależniają miejsce świadczenia (a więc i opodatkowania) usługi od jej charakteru. Regułą ogólną jest opodatkowanie usługi w państwie siedziby usługodawcy. Od tej zasady przepisy przewidują jednak wiele wyjątków (np. opodatkowanie usług w miejscu położenia nieruchomości).Najważniejszy w praktyce jest wyjątek dotyczący tzw. usług niematerialnych, które są opodatkowane w miejscu, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę (stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona).Usługi niematerialne obejmują m.in. sprzedaż licencji, usługi reklamy, doradcze, inżynierskie, prawnicze, księgowe, przetwarzania danych, f...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL