Nieruchomości

Wykup mieszkania a podatek od nieruchomości

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
[i][b]Byłem gospodarzem domu, w tej chwili jestem na emeryturze. Mam lokatorskie prawo spółdzielcze do lokalu, w którym jestem zameldowany od 1974 roku. Chcę wykupić nieruchomość od spółdzielni mieszkaniowej za 10 proc. wartości. W związku z tym mam pytanie o wielkość podatku od nieruchomości, który mam do zapłacenia.[/b][/i]
[i] -P.R.[/i] Sam wykup mieszkania w spółdzielni mieszkaniowej nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości (ani żadnym innym podatku). Jednak od następnego miesiąca po przekształceniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność obowiązek rozliczenia podatku od nieruchomości przestanie obciążać spółdzielnię, a zacznie – właściciela lokalu i jednocześnie współwłaściciela gruntu i części wspólnych budynku.
Warto wiedzieć, że jeśli grunt pod budynkiem jest w użytkowaniu wieczystym, to oprócz podatku właściciel lokalu będzie uiszczał opłaty za wieczyste użytkowanie. Spółdzielnie zwykle zawiadamiają nowych właścicieli, że zaprzestały płacenia danin publicznych w zakresie dotyczącym wykupionego lokalu. Zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości określa [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=182297 ]ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[/link]. Dla właściciela lokalu wykupionego od spółdzielni przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości będą: · wyodrębniony lokal mieszkalny jako część budynku · nieruchomość wspólna (grunt pod budynkiem i części budynku stanowiące współwłasność) Podatek zostanie naliczony od powierzchni użytkowej lokalu oraz od udziału w nieruchomości wspólnej wynikającej ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się. Stawki podatku od nieruchomości na dany rok określa rada gminy. Nie mogą one jednak przekraczać: · 0,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ( w 2010 r. - 0,65 zł) · 0,37 zł od 1 m2 powierzchni gruntu pod budynkiem (w 2010 r. - 0,39 zł) Właściciel lokalu mieszkalnego nie musi sam obliczać należnego podatku. W ciągu 14 dni od podpisania aktu notarialnego przeniesienia własności powinien udać się z tym dokumentem do urzędu gminy. Urzędnik poprosi też o wypełnienie formularza informacji o nieruchomości. Potem podatnik musi czekać na decyzję o wymiarze podatku, która powinna zostać wydana w ciągu ok. miesiąca. Naliczony podatek można zapłacić jednorazowo lub w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Źródło: Rzeczpospolita OnLine

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL