Podatki

Kiedy od ekspektatywy do lokalu mieszkalnego zapłacimy PIT

Fotorzepa, Ryszard Waniek Rys Ryszard Waniek
W jaki sposób opodatkowany jest przychód ze sprzedaży ekspektatywy do nabycia lokalu mieszkalnego? Czy przy jego opodatkowaniu obowiązują zasady przewidziane dla przychodów ze sprzedaży mieszkań?
Zgodnie z art. 19 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=169950]ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych [/link] ekspektatywa odrębnej własności lokalu to roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, które powstaje z chwilą zawarcia umowy o budowę lokalu.
Ekspektatywą w prawie cywilnym nazywane jest prawo oczekiwane, prawo tymczasowe, którego treścią jest jedynie przygotowanie i zabezpieczenie ostatecznego nabycia określonego prawa. Ekspektatywa jest zatem podstawą do uzyskania prawa własności lokalu po zakończeniu jego budowy, jednakże uzyskanie ekspektatywy prawa do lokalu w żadnym wypadku nie jest równoznaczne z nabyciem tego prawa. Ekspektatywa nie jest prawem własności do nieruchomości ani spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. Powoduje to, że przychody ze sprzedaży ekspektatyw nie stanowią przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości oraz niektórych praw mieszkaniowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474]ustawy o PIT[/link], lecz przychody z odpłatnego zbycia praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT.
Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem jest [b]interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 9 lipca 2008 r. (ILPB2/415-287/08-2/TW)[/b], w której czytamy, że „przychód z tytułu zbycia prawa do ekspektatywy mieści się w przychodach wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 7 updof, tj. z praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) – c)”. Podobnie stwierdził [b]dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 15 stycznia 2009 r. (IPPB2/415-1467/08-2/AS).[/b] Czytamy w niej, że „zbycie ekspektatywy, jako że jest to prawo tymczasowe, przygotowujące i zabezpieczające prawo przyszłe, które dopiero ostatecznie zaspokaja interesy podmiotu uprawnionego, stanowi przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”. A zatem przychody ze sprzedaży ekspektatyw nie są opodatkowane na zasadach przewidzianych dla przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości oraz niektórych praw mieszkaniowych (określonych przepisami art. 30e ustawy o PIT; w szczególności przychody ze sprzedaży ekspektatyw nie mogą korzystać ze zwolnień od podatku przewidzianych dla przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości oraz niektórych praw mieszkaniowych), lecz na zasadach obowiązujących dla przychodów z praw majątkowych. [i]Autor jest doradcą podatkowym[/i] [b]Podstawa prawna:[/b] [i]– art. 19 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D797EE57C4D81F9B2806EB13A0196483?id=169950]ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. DzU z 2003 r. nr 119, poz. 1116 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL