Zadania

Bez dodatku za tytuł naukowy i język obcy

Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
Zatrudnieni w instytucjach kultury stracą większość dodatków do wynagrodzeń.
Dziś wchodzą w życie zmiany w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=332373]rozporządzeniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (DzU z 2009 r. nr 196, poz. 1516)[/link].
Uchylone zostają przepisy określające zasady wypłacania większości dodatków. Znikają m.in. regulacje dające podstawę do przyznawania dodatków za znajomość języków obcych. Ministerstwo uznało mianowicie, że znajomość języka powinna być traktowana jako wymóg kwalifikacyjny, a nie jako podstawa do uzyskania odrębnego dodatku do wynagrodzenia. Co więcej, trudno przyznawać dodatek, gdy na wielu stanowiskach znajomość języka obcego jest niezbędna.
Z tych samych powodów uchylono przepis dający prawo do dodatku za posiadanie stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego. Nie będzie też odrębnego dodatku przyznawanego osobom zatrudnionym na terenie wsi i małych miast, a także dodatku za pracę w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych. [b]By pracownicy kultury mogli być motywowani, wprowadzono możliwość przyznawania im nowego dodatku specjalnego.[/b] Może on być przyznawany w dwóch wypadkach: z tytułu okresowego powierzenia dodatkowych zadań lub zwiększenia obowiązków, a także ze względu na charakter lub warunki wykonywania pracy przez zatrudnionego.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL