fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Zasiłek rodzinny będzie wyższy

www.sxc.hu
Od przyszłego miesiąca wzrośnie także świadczenie pielęgnacyjne – o 100 zł
Od przyszłego miesiąca wzrośnie także świadczenie pielęgnacyjne – o 100 zł
Od 1 listopada rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy. Poprzedni ustawowo przedłużono o dwa miesiące. Niestety, wbrew oczekiwaniom świadczeniobiorców wysokość pomocy w większości wypadków nie wzrośnie. Wyjątkiem jest zasiłek rodzinny. Od listopada wynosi on: - 68 zł na dziecko w wieku do pięciu lat (wzrasta o 20 zł), - 91 zł na dziecko w wieku od sześciu do 18 lat (większy o 27 zł),
- 98 zł na dziecko w wieku 19 – 24 lata (wzrost o 30 zł). Podwyżkę o takie kwoty wymusiła ustawa o świadczeniach rodzinnych. Po weryfikacji ich wysokości, która następuje co trzy lata, zasiłek rodzinny musi wzrosnąć o minimum 40 proc. wartości koszyka żywnościowego. Przypomnijmy, że zasiłek należy się na dziecko do 18 lat. Jeśli się uczy – do końca nauki w szkole, ale nie dłużej niż do ukończenia 21 lat. Do 24. roku życia przysługuje, jeśli dziecko kontynuuje naukę i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka i zasiłek pielęgnacyjny pozostają na dotychczasowym poziomie. Nie zmieniają się również kryteria dochodowe, które uprawniają do uzyskania pomocy wypłacanej przez gminy. Nadal jest to 504 zł na osobę w rodzinie i 583 zł – gdy wychowuje się w niej dziecko niepełnosprawne. Wyższe będzie natomiast świadczenie pielęgnacyjne, czyli wsparcie przysługujące osobie, która rezygnuje z pracy, aby zająć się swoim niepełnosprawnym bliskim (zwykle dotyczy to matki, która opiekuje się dzieckiem). Od listopada wyniesie ono 520 zł (dotychczas 420 zł). Kwoty te wynikają z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1C76FDF832D07E3B786BD8EF538E54FD?id=321381]rozporządzenia z 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (DzU nr 129, poz. 1058)[/link].
Źródło: Rzeczpospolita OnLine
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA