Podatek liczymy oddzielnie od każdej ustanowionej hipoteki

Fotorzepa, Bosiacki Roman Bos Roman Bosiacki
Mimo ustanowienia dwóch hipotek na zabezpieczenie jednej wierzytelności podstawę opodatkowania przy każdej z tych czynności stanowić będzie kwota zabezpieczonej wierzytelności. Od niej trzeba wyliczyć wysokość podatku
[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 13 października 2009 r., III SA/Wa 899/09[/b][srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]Spółka wystąpiła z wnioskiem o interpretację. Chodziło o zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki.Pytała, [b]czy zabezpieczenie długu o określonej znanej wartości (np. 100 jednostek pieniężnych) hipoteką zwykłą na dwóch nieruchomościach oznacza konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od każdej czynności ustanowienia hipoteki zwykłej czy tylko od jednej?[/b]Minister finansów stwierdził, że jeżeli zostaną zawarte dwie umowy, to istnieje obowiązek uiszczenia podatku z tytułu każdej umowy oddzielnie. Hipoteka obciąża bowiem konkretną nieruchomość. Skoro zatem obciążono dwie nieruchomości, to ustanowiono dwie hipoteki. Sprawa trafiła do WSA.[srodtytul] Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]Sąd skargę uwzględnił. Przypomniał, że z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. h) [link=...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL