fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

EBC krytykuje polski plan pomocy bankom

Europejski Bank Centralny skrytykował Polskę za nieprecyzyjne zapisy w ustawie o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym
Polski rząd przygotowuje nowelizację przepisów przewidującą przedłużenie do końca 2010 r. terminu, w którym banki i inne podmioty z rynku finansowego mogą ubiegać się o wsparcie. W ramach pakietu antykryzysowego mogą one liczyć na gwarancje Skarbu Państwa oraz preferencyjne warunki pożyczek i sprzedaży skarbowych papierów wartościowych.
[wyimek][srodtytul]24 mld euro[/srodtytul] na pomoc sektorowi finansowemu przeznaczyły EBOR, EBI i BŚ[/wyimek] EBC przypomniał, że funkcjonująca ustawa nie wyklucza objęcia gwarancją Skarbu Państwa depozytów międzybankowych. Tymczasem zdaniem frankfurckiej instytucji należy tego właśnie unikać. „Takie gwarancje mogą potencjalnie zakłócać prowadzenie przez bank centralny operacji zapewniających płynność, a tym samym negatywnie wpływać na decyzje w zakresie polityki pieniężnej podejmowane przez NBP” – czytamy w komunikacie EBC.
Europejski Bank Centralny zauważa również, że zapisana w ustawie możliwość udzielania gwarancji Skarbu Państwa na spłatę kredytu refinansowego NBP została ograniczona do 50 proc. pozostałej do spłaty kwoty. Zdaniem EBC aby pomoc państwa miała sens, gwarancja powinna objąć całe zobowiązanie. Ustawa o wsparciu obowiązuje od marca 2009 r. Jak dotąd, żaden bank nie skorzystał z jej zapisów. Eksperci wskazują, że wniosek o pomoc państwa może zostać odebrany jako sygnał poważnych problemów.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA