fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Poradniki

Udokumentuj swoją sytuację

www.sxc.hu
O pieniądze na leczenie, rehabilitację czy po prostu przeżycie musisz się sam postarać
Zanim pieniądze wpłyną na twoje konto, musisz sam (lub prokurator za ciebie) wystąpić o ich przyznanie. Wniosek trzeba złożyć do sądu rejonowego w ciągu dwóch lat od popełnienia przestępstwa. Po upływie tego czasu prawo do ubiegania się o kompensatę wygasa, czyli przestaje istnieć. Ofiara czy jego najbliżsi nie mają więc żadnych szans na zdobycie od państwa środków na utrzymanie.
Pierwszy krok to złożenie wniosku. Nie może być byle jak napisany (obowiązuje nawet oficjalny formularz, który trzeba wypełnić, ubiegając się o kompensatę). Są informacje, bez których nie będzie rozpatrzony. Oto wykaz podstawowych danych, które muszą się znaleźć we wniosku: ? imię, nazwisko, obywatelstwo i własny adres,
? informacje o stanie rodzinnym, ? wskazanie daty i miejsca popełnienia przestępstwa stanowiącego podstawę ubiegania się o kompensatę i jego zwięzły opis z podaniem skutków, ? informacje o rodzaju i wysokości poniesionych kosztów oraz utraconych zarobków lub innych środków utrzymania, ? podpis pod uprzedzeniem o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia o nieuzyskaniu odszkodowania lub świadczenia z innych źródeł lub tytułów, ? oświadczenie osoby uprawnionej o znajomości obowiązków – tj. o tym, że w razie m.in. uniewinnienia sprawcy kompensatę trzeba będzie oddać. Sam wniosek jednak nie wystarczy. Trzeba go wesprzeć kilkoma wiarygodnymi dokumentami. Ustawa wspomina o odpisach odpowiednich orzeczeń wydanych w postępowaniu karnym, odpisach zaświadczeń lekarskich lub opinii biegłego dotyczących doznania przez ofiarę uszczerbku na zdrowiu oraz o innych dokumentach potwierdzających informacje zawarte we wniosku. Najogólniej mówiąc, chodzi o to, by wykazać, na ile przestępstwo zmieniło nasze życie, jak bardzo jesteśmy chorzy i ile straciliśmy, przebywając w szpitalu zamiast w pracy. Jeżeli o kompensatę ubiega się osoba bliska (rodzina), dołącza do wniosku dokumenty potwierdzające fakt pozostawania w czasie popełnienia przestępstwa na utrzymaniu ofiary. Wniosek oraz dołączone do niego dokumenty muszą być zgodne z prawdą, ale nie wymagają legalizacji ani notarialnego potwierdzenia.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA