Prawo w firmie

Jak walczyć z praniem pieniędzy, nie tracąc rozsądku

www.sxc.hu
Podstawowym zadaniem przedsiębiorcy jest przetrwanie na rynku, a nie walka z praniem pieniędzy – podkreśla radca prawny, wykładowca WSB, dyrektor obsługi prawnej w BZ WBK SA
Nikt dorzecznie nie będzie twierdził, że proceder prania pieniędzy jest dobry, a walka z nim jest zła. Równie popularny będzie zapewne pogląd o celowości takiego ukształtowania systemu prawnego, aby kosztem walki z procederem prania pieniędzy nie było istotne pogorszenie sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa, czyli, jak chce ustawa, „instytucji obowiązanej”.Znowelizowana 25 czerwca [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=327942]ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (DzU nr 166, poz. 1317[/link]; dalej: ustawa) prawie z dwuletnim opóźnieniem wdraża [b]dyrektywę 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (dyrektywa 2005/60/WE)[/b]. Samo opublikowanie ustawy jest już sukcese...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL