fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 176 z 22 października 2009

[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 1363 – 1369):
? [b]finansów[/b], z 8 i 20 października, w sprawie: – zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (zmiana); wejdzie w życie 6 listopada,
– listy państw równoważnych; 22 października, ? [b]nauki i szkolnictwa wyższego[/b] z 9 września zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych; 6 listopada, ? [b]obrony narodowej[/b] z 7 października w sprawie wykonywania pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez żołnierzy zawodowych; 6 listopada, ? [b]pracy i polityki społecznej[/b] z 8 października w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu; 6 listopada, ? [b]rolnictwa i rozwoju wsi[/b] z 8 października w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej; 6 listopada, ? [b]spraw wewnętrznych i administracji[/b] z 8 października zmieniające rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin; 6 listopada. Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=328965]Dz.U. nr 176[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA