fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sfera budżetowa

Konkursy bez odwołań

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Potrzebne są przejrzyste zasady naboru na stanowiska dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego
Postuluje to rzecznik praw obywatelskich w wystąpieniu do ministra finansów.
Zgodnie z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=38948E027E22C9E476BA514B4CD15602?id=173741]ustawą z 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych[/link] dobór kandydatów na stanowiska dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego odbywa się w drodze konkursu dla pracowników urzędów i organów podległych ministrowi finansów. Konkurs przeprowadzany przez komisję powołaną przez ministra finansów ma formę egzaminu ustnego i pisemnego. Uważa się go za rozstrzygnięty, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników uzyska łącznie z obu części konkursu co najmniej 68 punktów. Listę uczestników, którzy w obu częściach uzyskali łącznie tyle punktów, komisja przedstawia ministrowi finansów.
[wyimek]Minister finansów ma możliwość powołania kandydata bez konkursu [/wyimek] Ustawa o urzędach i izbach skarbowych dopuszcza jednocześnie możliwość powołania na te stanowiska bez przeprowadzania konkursu, gdy dwa kolejne nie wyłonią kandydata oraz gdy minister finansów nie powoła kandydata wyłonionego w drodze konkursu, gdyż żaden z nich nie gwarantuje obiektywnego wypełniania nowych obowiązków. Ustawa nie precyzuje jednak, w jaki sposób minister nabiera takiego przekonania i w jakim trybie zawiadamia o tym uczestnika konkursu, nie przewiduje też drogi odwoławczej od takiej decyzji. Decyzja ministra, oparta na bliżej niesprecyzowanych kryteriach, może być zatem czysto subiektywna. [b]Uczestnik konkursu może zaś złożyć odwołanie do ministra jedynie od wyniku konkursu[/b]. Osoba, która uzyskała najwyższą punktację bądź jeden z najlepszych wyników i została wpisana na listę kandydatów, ale nie została zatrudniona na stanowisku dyrektora izby skarbowej lub naczelnika urzędu skarbowego, nie ma więc środków prawnych umożliwiających kontrolę odmowy jej powołania. Brak odpowiednich procedur kontrolnych i odwoławczych może być istotną przeszkodą w stosowaniu przyjętych reguł konkursowych. Konieczne jest więc stworzenie ustawowych, przejrzystych zasad naboru na stanowiska objęte konkursem. Inaczej mogłaby nastąpić praktyczna eliminacja trybu konkursowego.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA