fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dane osobowe

Zmianę nazwiska trzeba dobrze uzasadnić

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Mam problem ze zmianą nazwiska. Dwa lata temu wyszłam za mąż i postanowiłam przyjąć nazwisko dwuczłonowe, jednak teraz stwierdzam, że to był błąd.
[b] Więcej z tym kłopotów. Na co dzień posługuję się nazwiskiem męża. Chciałabym zmienić nazwisko na jednoczłonowe (męża), ale wciąż czytam, że muszą być spełnione ważne powody i przesłanki. Jakie?[/b]
Rzeczywiście, art. 4 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=292328]ustawy o zmianie imion i nazwisk[/link] przewiduje, że dane osobowe można zmienić wyłącznie z ważnych powodów. W dalszej części tego przepisu wymienione są przykładowe przyczyny uzasadniające zmianę. Zgodnie z treścią tego przepisu wniosek zostanie uwzględniony, jeżeli dotyczy zmiany: - nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
- na nazwisko używane; - na nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione; - na nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada. W przedstawionej w pytaniu sytuacji najrozsądniej byłoby moim zdaniem powołać się na przesłankę drugą, czyli zmianę na nazwisko używane, czyli nazwisko męża. Zaznaczyć w tym miejscu trzeba, że używanie nazwiska musi mieć miejsce w trakcie codziennych czynności dokonywanych w życiu realnym, a nie wirtualnym. Kryterium tego nie spełnia m.in. używanie pożądanego nazwiska w portalach internetowych takich jak Nasza-Klasa (zob. uzasadnienie [b]wyroku WSA w Łodzi z 24 września 2008 r. III SA/Łd 147/08)[/b]. Jednocześnie przepis art. 4 ust. 1 pkt 2 nie wymaga, w odróżnieniu od swojego poprzednika, aby zmiana nastąpiła na nazwisko używane od lat. Pamiętać również należy, że zmianę nazwiska należy dobrze uzasadnić. [i]Podstawa prawna: – art. 4 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=292328]ustawy z 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (DzU nr 220, poz. 1414)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA