Środki czystości są zwolnione z podatku

www.sxc.hu
Jeżeli zamiast napojów pracodawca dostarcza pracownikom paczki herbaty, to świadczenie takie podlega PIT. Zwolnione z podatku są natomiast wydane na podstawie przepisów o BHP ręczniki i mydła
Zwolnione z podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za nie przysługujące pracownikom na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy. Przyznane jednak muszą być na podstawie odrębnych ustaw lub wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych. Co więcej, zwolnienie podatkowe można zastosować wtedy, gdy do wydawania świadczeń zobowiązują pracodawcę szczegółowe przepisy prawa pracy.[srodtytul]Co mówią przepisy[/srodtytul]Z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=5B519B0D12116E091957D9C744B7B019?id=170775]rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy[/link] wynika, że pracodawca jest zobowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych – zapewnić oprócz wody inne napoje.[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]Ko...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL