fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Poradniki

Najlepiej założyć firmę

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Zamiast czekać na ciekawą ofertę zatrudnienia, bezrobotni mogą wziąć sprawy w swoje ręce, założyć własną firmę i skorzystać ze wsparcia finansowego
Bezrobotni mają kilka możliwości uzyskania pomocy na rozkręcenie własnego biznesu.
Przede wszystkim mogą wystąpić do swojego starosty o przyznanie bezzwrotnego wsparcia z Funduszu Pracy. Wniosek o dotację powinien zawierać informację o kwocie, jakiej oczekuje przyszły biznesmen (do 18 488,88 zł), oraz o tym, na co zamierza wydać te pieniądze. Musi się tam także znaleźć symulacja biznesplanu zawierającego wstępne kalkulacje spodziewanych kosztów i zysków wynikających z uruchomienia firmy. Jest kilka warunków przyznania dotacji. Nie może jej otrzymać osoba, która w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku prowadziła działalność gospodarczą lub odmówiła przyjęcia oferty zatrudnienia przedstawionej przez urząd pracy.
[srodtytul]Dla niepełnosprawnych[/srodtytul] Na znacznie większą pomoc mogą liczyć osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, które zarejestrują się jako bezrobotni i wystąpią do starosty o wsparcie w rozkręceniu własnego biznesu. Pomoc ta jest finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wniosek o dofinansowanie powinien być przygotowany podobnie jak o pomoc udzielaną z Funduszu Pracy, tylko suma, o jaką może wystąpić niepełnosprawny, jest znacznie wyższa: wynosi obecnie aż 46 222,20 zł. [srodtytul]Dotacje także z Unii[/srodtytul] Na bezrobotnych czekają również fundusze unijne. Część została przeznaczona na wspieranie przedsiębiorczości. Pieniądze w postaci bezzwrotnej dotacji 40 tys. zł mogą trafić do osób, które zgłoszą się do specjalnego programu, przejdą szkolenie oraz zadeklarują chęć założenia własnej firmy. Jeżeli uda im się ją utrzymać przez rok, dotacji nie trzeba będzie zwracać. [b]Co więcej, nowy przedsiębiorca przez pewien czas od uruchomienia własnej działalności będzie mógł liczyć na wsparcie ekspertów.[/b] Gdy ma pytania i wątpliwości związane z prowadzeniem własnego biznesu, może się do nich zwrócić o pomoc. W skali całego kraju na takie wsparcie może liczyć ok. 30 tys. osób. Program jest skierowany do wszystkich, a ze wsparcia wyłącza tylko prowadzenie własnej działalności w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. W praktyce na preferencyjne traktowanie (pierwszeństwo w wyborze wśród kandydatów) mogą liczyć właśnie osoby bezrobotne. [srodtytul]Gdzie szukać[/srodtytul] O wsparcie najlepiej dowiadywać się w odpowiednim dla miejsca zamieszkania urzędzie marszałkowskim lub wojewódzkim urzędzie pracy. Z reguły to one wybierają podmioty (prywatne firmy, izby gospodarcze itp.), które rekrutują kandydatów na przyszłych przedsiębiorców. Należy sprawdzić, w jakim terminie prowadzi on nabór oraz jakie ewentualnie dodatkowe kryteria stosuje (niektóre projekty mogą być skierowane np. wyłącznie do kobiet lub mieszkańców określonej gminy bądź powiatu). Następnie trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy i liczyć na to, że zostaniemy włączeni do projektu. Trzeba również pamiętać, że dotację można uzyskać dopiero po przejściu szkolenia. Do momentu zakwalifikowania się do projektu nie wolno zarejestrować żadnej innej firmy. [ramka][b]Jakie dokumenty będą potrzebne[/b] [b]Do wniosku o przyznanie środków z Funduszu Pracy bezrobotny dołącza oświadczenia o:[/b] ? niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej; ? nieprowadzeniu działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; ? wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem; ? niepodejmowaniu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej; ? niekaralności w ciągu dwóch lat przed złożeniem wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu kodeksu karnego; ? rezygnacji z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej; ? niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.[/ramka] [b]Czytaj więcej:[/b] [link=http://www.rp.pl/artykul/4,382864_Kto_ma_prawo_do_pomocy_.html] „Kto ma prawo do pomocy”[/link] [link=http://www.rp.pl/artykul/4,382865_Praca_na_czarno_nie_poplaca.html] „Praca na czarno nie popłaca”[/link] [link=http://www.rp.pl/artykul/4,382863_Szkolenia_i_studia.html]„Szkolenia i studia”[/link] [i]Masz pytanie, wyślij e-mail do autora [mail=m.rzemek@rp.pl]m.rzemek@rp.pl[/mail][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA